Logo добави задача всички задачи

Отговор на COVID-19

С въздействието на коронавируса (COVID-19), който засяга всички, наш най-висок приоритет е здравето и безопасността на общността на AssistMe. Ние следим отблизо бързо променящата се ситуация. Тук ще споделяме актуализации на нашата услуга и политики, за да гарантираме, че клиентите могат да получат основната помощ, от която се нуждаят, и че асистентите имат подходящи насоки за подпомагане - безопасно и ефективно, през тези предизвикателни времена.

Съветите за обществено здраве и указанията на правителството в отговор на COVID-19 се променят бързо. Ваша е отговорността да сте в течение с най-новата информация във вашия район, преди да публикувате или изпълните дадена задача. Ако имате съмнения дали да пристъпите към изпълнение на задачата, съветваме ви да не се подлагате на риск и да следвате съветите от правителството, местната полиция и Световната здравна организация.

Вижте най-новите указания на правителството във връзка с COVID на адрес: https://coronavirus.bg/

Какво правим, за да осигурим безопасност на общността на AssistMe

AssistMe е тук, за да помогне на общността, като ние се ангажираме да поддържаме нашата платформа отворена, за да дадем възможност на асистентите и клиентите да влизат във връзка за основни услуги, в съответствие с приложимите насоки от българските власти.

Безконтактно изпълнение на задачите

За защита на общността на AssistMe в този момент, моля, изпълнявайте безконтактно задачите.
Вие и вашият асистент трябва да се съгласите да:

 • спазвате безопасно отстояние от два метра (социално дистанциране)
 • спазвате всички приложими насоки и разпоредби за обществено здраве.

Как функционират безконтактно задачите?

 1. Добавете инструкции в подробности за задачата при заявката, например място за оставяне или друга логистика.
 2. Плащайте онлайн с карта, а не в брой.
 3. Потвърдете подробностите в чата. Вашият асистент ще се свърже, ако има въпроси.
 4. Асистентът свършва работата! Ще ви информира, когато е пристигнал и е изпълнил задачата.

Какво да правите, ако имате симптоми

Ако сте диагностицирани с COVID-19, имате основание да смятате, че имате COVID-19 или сте били в контакт с някой с COVID-19, моля незабавно уведомете AssistMe.

Симптомите на заболяването може да включват:

 • Кашлица
 • Задух или затруднено дишане
 • Температура

или два от тези симптома:

 • Втрисане
 • Многократно треперене поради втрисане
 • Мускулни болки
 • Главоболие
 • Възпалено гърло
 • Нововъзникнала загуба на вкус или обоняние

Важна информация за асистентите:

Анулиране на задача и бизнес показатели
Ако не можете да изпълните насрочена задача поради съмнения, че имате COVID-19, планирайте я за друго време с вашия клиент или откажете задачата. Това няма да се отрази на вашите бизнес показатели. Моля, отделете необходимото време за пълно възстановяване, преди да продължите да изпълнявате задачи.

Безопасност при работа
Настоятелно препоръчваме на асистентите да спазват предпазни мерки, докато работят, особено когато са в дома или работата на клиента. Препоръчваме асистентите да:

 • Спазват социална дистанция (2 метра) от клиентите при работа;
 • Изпълняват задачите безконтактно, ако е възможно;
 • Носят предпазни средства, например маски и ръкавици, когато работят в дома
  или на работното място, и да дезинфекцират района по възможност;
 • Измиват ръцете си редовно със сапун и да носят дезинфектант за ръце;
 • Работят само ако са здрави и нямат подозрения, че са изложени на вируса;
 • Задължително да спазват местните насоки и разпоредби за обществено здраве.

Също така препоръчваме да споделяте с клиентите във вашите профили и чатове със задачи, предпазните мерки, които предприемате, за да изпълнявате задачи безопасно. Може да имате клиенти, които споделят, че са поставени под карантина поради диагноза или съмнение за излагане на COVID-19. Въпреки че имаме изменения в нашата политика за анулиране, така че асистентите да могат да отказват задачи с болни клиенти без санкция, ние също така знаем, че тези хора често са в крайна нужда и безконтактното изпълнение на задачите може да им достави храна, лекарства или други важни неща, когато не могат да напуснат домовете си. Решението за това дали да поемат тези задачи зависи от отделните асистенти.

Ако получите заявки, които са в нарушение на приложимите заповеди или насоки във вашия район, моля, не приемайте задачата и ни информирайте. Ако отидете на задача и се почувствате застрашен поради някаква причина, моля, незабавно напуснете мястото на задачата и се свържете с нас.

Безконтактно изпълнение на задачи

За опазване на вашето здраве и безопасност и в съответствие с насоките на Световната здравна организация (СЗО) молим клиентите да заявяват „безконтактно изпълнение на задачите“. Като заявяват безконтактно изпълнение на задачите, клиентите и асистентите се съгласяват да спазват безопасно разстояние от два метра. Например клиентът може да поиска асистентът, който доставя основни храни или лекарства, да ги остави на безопасно място до вратата ви. Безконтактното изпълнение на задачите може да бъде поискано в данните за заявката, когато се публикува задачата или при чата с вашия асистент. За асистентите:

 1. Информирайте клиента, че извършвате безконтактна доставка чрез функцията за съобщения в нашия уебсайт. Клиентът също може да поиска това от вас.
 2. Ако доставяте хранителни продукти, след като пазаруването приключи, изпратете на клиента разписката, като го помолите да одобри разходите за пазаруването.
 3. Изпратете съобщение на вашия клиент, за да го информирате, когато сте наблизо, и ако това още не е осигурено, поискайте от него да ви посочи безопасно място за доставка на продуктите. Навън, пред външната врата, е най-логичното място по възможност.
 4. Оставете доставката на земята, където сте се уговорили да оставите нещата и изчакайте наблизо (на разстояние най-малко 2 метра), докато клиентът не излезе да си вземе нещата.
 5. Не се ръкувайте и не се докосвайте с никой и не забравяйте да измиете ръцете си.

Онлайн изпълнение на задачи
Клиентите също така може да поискат някаква задача да бъде изпълнена онлайн по чата или като изберат категорията Онлайн изпълнение на задачи. Например, ако клиентът иска да се консултира с асистент относно въвеждането на данни, написването на автобиография или създаването на уебсайт, той би могъл да заяви персонален асистент, който да изпълни задачата онлайн.

Важна информация за клиентите:

Анулиране на задача
Няма такси за анулиране, нито понижение на бизнес показателите

Безконтактно и виртуално изпълнение на задачите

Ние молим общността на AssistMe да се отнася с внимание към всички насоки и разпоредби за обществено здраве във вашия район, особено след като те могат да се променят от ден за ден. Препоръчваме задачите да се изпълняват по безконтактен или виртуален начин, като едновременно с това се вземат всички предпазни мерки, предвидени от властите и посочени тук.

Безконтактно изпълнение на задача е това, при което се спазва социална дистанция от най-малко 2 метра от другия човек. Например можете да поискате вашият асистент да изпълни задачата навън, в отделно помещение или извън мястото (напр. като остави доставката пред вратата ви). Инструкциите за безконтактно изпълнение на задачите могат да бъдат включени в данните за заявката и/или по чата за задачата.

Може също така да поискате дадена задача да бъде изпълнена виртуално по чата, с обаждане по телефона или с видео. Например можете да поискате от асистента да извърши въвеждането на данните или от персоналния асистент да изпълни виртуално или да ви инструктира за монтажа на мебелите чрез видео разговор. Само информирайте асистента си във вашето описание на задачата как бихте искали да бъде изпълнена задачата виртуално.

Ако почувствате симптоми на заболяване, моля, информирайте за това асистента. Както вие, така и асистентът трябва да предприемете подходящите предпазни мерки за изпълнение на задачата по безконтактен или виртуален начин.

Други неща, които можете да правите, за да
ограничите разпространението на COVID-19

Мийте си ръцете
За да опазите себе си и семейството си в безопасност, когато излизате навън, трябва да измиете ръцете си преди да излезете и когато се върнете вкъщи.

Спазвайте физическа дистанция
Пазете отстояние от най-малко 2 метра от другите.

Тествайте се за COVID-19
Ако почувствате симптоми на настинка или грипоподобно състояние, обърнете се към вашия лекар за направление за тестване.

Останете си вкъщи
Ако почувствате симптоми на настинка или грипоподобно състояние, или ви е препоръчано от медицински специалист да се самоизолирате, останете си вкъщи, за да предпазите хората около вас.

Все още имате въпроси или притеснения? Моля, свържете се с отговорната местна организация или се обадете на екипа на AssistMe.